• Wortal Otwartej Wiedzy
  • E-journal
  • Repozytorium
  • Informacje

Ksiazka-Roku-2017

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza XII edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych

Na konkurs można zgłaszać wydawnictwa niebeletrystyczne: naukowe, popularnonaukowe, albumy  wydane w 2017 r.

Termin zgłaszania prac upływa 12 listopada 2018 r.

Publikacje należy dostarczać do siedziby Biblioteki lub nadsyłać na adres: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie „Książka Roku 2017”

Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:

1. Lublin;
2. Lubelszczyzna;
3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.

Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficznewydawnictwo albumowe 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konradanastąpi 6 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej

Książki przyjmują i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Naukowo-Wydawniczego WBP.

Regulamin konkursu i inne informacje na stronie WBP.