• Wortal Otwartej Wiedzy
  • E-journal
  • Repozytorium
  • Informacje
Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie umożliwia swoim pracownikom, studentom i doktorantom przechowywanie i udostępnianie własnych utworów, artykułów, dokumentów, fotografii, plakatów, nagrań audio i wideo, prezentacji multimedialnych, także innych materiałów pomocnych lub koniecznych do wywiązania się z zobowiązań otwartego mandatu. Uprawnienia do archwizacji posiadają nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Humanistycznym UMCS.
Uwaga!
Ze względu na konieczność dostosowania funkcjonalności Repozytorium do wymagań RODO, Regulamin Serwisu został zaktualizowany. Narzędzia umożliwiające jego samodzielne obsługiwanie przez Użytkowników poprzez indywidualne konta zostały zastąpione formularzami zgłoszenia. Nowy Regulamin wchodzi w życie 1.08.2018 r.

Komunikat dla Gości Repozytorium.

Dla każdego pliku zdeponowanego w Repozytorium zostały określone warunki, na jakich można z niego korzystać. Może to być tylko jedno z wymienionych oświadczeń:

  • oświadczenie, że korzystanie z pliku jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego;
  • oświadczenie, że materiał pochodzi z domeny publicznej i nie podlega ograniczeniom z tytułu autorskich praw majątkowych;
  • oświadczenie o udzieleniu jednej z licencji Creative Commons.

W przypadku licencji Creative Commons wyświetla się jeden z wymienionych opisów pt. Utwór dostępny: ze słowną nazwą udzielonej licencji, jej ikoną i odnośnikiem do pełnych postanowień:

Przykłady wyświetleń wymienionych oświadczeń dostępne są przy plikach testowych zdeponowanych w FOLDERZE TESTOWYM, ostatnim w strukturze Repozytorium.