• Wortal Otwartej Wiedzy
  • E-journal
  • Repozytorium
  • Informacje
Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie umożliwia swoim pracownikom, studentom i doktorantom przechowywanie i udostępnianie własnych utworów, artykułów, dokumentów, fotografii, plakatów, nagrań audio i wideo, prezentacji multimedialnych, także innych materiałów pomocnych lub koniecznych do wywiązania się z zobowiązań otwartego mandatu.

Komunikat dla Gości Repozytorium.

Dla każdego pliku zdeponowanego w Repozytorium zostały określone warunki, na jakich można z niego korzystać. Może to być tylko jedno z wymienionych oświadczeń:

  • oświadczenie, że korzystanie z pliku jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego;
  • oświadczenie, że materiał pochodzi z domeny publicznej i nie podlega ograniczeniom z tytułu autorskich praw majątkowych;
  • oświadczenie o udzieleniu jednej z licencji Creative Commons.

W przypadku licencji Creative Commons wyświetla się jeden z wymienionych opisów pt. Utwór dostępny: ze słowną nazwą udzielonej licencji, jej ikoną i odnośnikiem do pełnych postanowień:

Przykłady wyświetleń wymienionych oświadczeń dostępne są przy plikach testowych zdeponowanych w FOLDERZE TESTOWYM, ostatnim w strukturze Repozytorium.