• Wortal Otwartej Wiedzy
 • E-journal
 • Repozytorium
 • Informacje

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Dążymy do tego, by serwis wow.umcs.pl spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Serwis wow.umcs.pl zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w portalu od początku jego istnienia, tj. od stycznia 2015 r. Dokładamy starań, aby wdrażać zalecenia związane z dostępnością. Przedstawiamy listę wymagań i zadań do wykonania wraz z informacją o stanie ich wdrożenia oraz wykaz przydatnych materiałów wraz z linkami do nich prowadzącymi.

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawiatury: klawisza Tab i skrótów klawiaturowych.
 • W serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie poprzez wyraźne obramowanie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Odnośniki (inaczej tzw. linki) powinny otwierać się w tym samym oknie lub użytkownik jest wyraźnie uprzedzony o wykonaniu czynności, która otworzy nowe okno.
 • Staramy się o odpowiedni kontrast tekstu do tła oraz dodaliśmy możliwość odwrócenia koloru z podkreśleniem kontrastu dla osób słabiej widzących.
 • Dodaliśmy możliwość powiększenia rozmiaru czcionki w tekstach wyedytowanych na stronach serwisu.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności, aby poprawić ich czytelność, stosując wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Dla zdjęć i grafiki w serwisie wdrażane są alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Nie używamy elementów animacji i banerów migających, mrugających czy przesuwających się automatycznie.
 • Umieściliśmy wielojęzyczny syntezator mowy, który jest dostępny na każdej stronie serwisu.
 • Staramy się, aby każde narzędzie czy mechanizm można było włączyć i wyłączyć tą samą procedurą.
 • Język stron serwisu został prawidłowo określony w kodzie strony.
 • Konsekwentną, spójną i logiczną nawigację wdrażamy systematycznie w całym serwisie, korygując jeszcze nieprawidłowe tytuły stron i podstron.
 • Wdrażamy możliwość pominięcia bloków.
 • Staramy się usuwać pułapki klawiaturowe.
 • Pracujemy nad poprawą konstrukcji formularzy, w tym do zgłaszania uwag i odzyskiwania hasła.
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF otrzymane od zewnętrznych współpracowników – dokładamy starań by dokumenty w tym formacie były przygotowywane poprawnie.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.
 • Pracujemy nad poprawnym wyświetlaniem serwisu na urządzeniach mobilnych.

PRZYDATNE LINKI

 1. Web Content Accessibility Guidelines 2.0 kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu
 2. Polskie tłumaczenie WCAG kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu
 3. Serwis "Dostępne strony" kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu
 4. Podręcznik na temat tworzenia dostępności serwisów internetowych. kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu PDF, 4,1 MB
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 526). kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu PDF, 435 KB